Làm quen với Jython (Phần 5 – Kiểu dữ liệu)

Định danh và kiểu dữ liệu trong Jython Định danh (identifier) trong Jython được quy định tương tự như Java, đó là tập các từ khóa có sẵn và quy tắc đặt tên cho biến, phương thức, … Danh sách Continue reading

Làm quen với Jython (Phần 4 – Xử lý ngoại lệ)

Mô hình xử lý ngoại lệ trong Jython     Tương tự Java, trong Jython cũng cung cấp mô hình try để thực hiện xử lý ngoại lệ (exception handling). Một số logic xử lý như sau: try:    # perform some Continue reading

Làm quen với Jython (Phần 3 – Các lệnh phức hợp)

Các lệnh phức hợp    Các lệnh phức hợp là các lệnh mà gom từ một nhóm (group) hoặc một khối (block) các lệnh đơn. Một số cấu trúc điều khiển như if, for, while đều được xét là các lệnh Continue reading

Làm quen với Jython (phần 2 – các lệnh đơn)

Tiếp theo phần 1, phần 2 này chúng ta bắt đầu ngay với việc viết cú pháp  Đặc điểm cú pháp trong Jython script Line feed (ngắt dòng): bình thường trong các ngôn ngữ lập trình hay gặp thì dấu Continue reading